2007 Fall NABC

The 2007 ACBL Fall Nationals were played in November. Here are the data that I have:

Senior KO Final
Segment 1
Segment 2
Segment 3


Reisinger final
Segment 1
Segment 2

Back