Στο αυτόγραφο ποίημα του Ρώμου Φιλύρα που παρατίθεται εδώ, μπορείτε να διακρίνετε την σφραγίδα του "Δρομοκαϊτειου" Θεραπευτηρίου.

Ο ποιητής με τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο, χρησιμοποιούσε επί το πλείστον χαρτιά του νοσοκομείου για να γράφει τα ποιήματά του

1