Τα Χριστούγεννα του 1921, σε μία από τις συνηθισμένες επισκέψεις στο σπίτι του ανηψιού του Χρήστου Ξανθόπουλου, ο Κωστής Παλαμάς, γνωρίζει την Ελένη Κορτζά. Έπιασαν να συζητούν περί ποιήσεως και συναφών φιλολογικών θεμάτων και ο ποιητής εκθαμβώθηκε τόσο από το παρουσιαστικό, όσο και από τις γνώσεις της νεαρής κοπέλας… Τις συζητήσεις αυτές τις επανέλαβαν αρκετές φορές από τότε και συχνές ήταν οι επισκέψεις της Ελένης στο Κελλί του ποιητή… 40 χρόνια χώριζαν τον Κωστή Παλαμά από το νεαρό κορίτσι, η συναναστροφή τους όμως και η αναφορά των απόψεών τους απεικόνιζαν ένα ζευγάρι με ταυτόσημη ωριμότητα … Μια μυστηριακή ατμόσφαιρα πλημμύριζε τις συναντήσεις τους, λαξευμένη από το ανήσυχο πνεύμα της νεότητας της Ελένης και την μεστότητα των πνευματικών αναζητήσεων του Παλαμά. Οι συναντήσεις τους για αρκετό διάστημα διακόπτονταν - συχνά λόγω των αναχωρήσεων της Ελένης ή της αδιαθεσίας της ή άλλοτε πάλι λόγω των υποχρεώσεων του ποιητή - κι έτσι οι επιστολές αντικαθιστούσαν τα λόγια…Ο ποιητής την προσφωνούσε συχνά "CHERE EΤ DIVINE CLARTE" (…) ή άλλοτε πάλι Ελενίτσα ή Ραχήλ… Τα γράμματα του Παλαμά αντικατοπτρίζουν τις ενδόμυχες σκέψεις του, αλλά και τις ανησυχίες και διαθέσεις του, μια και σταδιακά οι επιστολές σχηματοποιήθηκαν σ' ένα είδος προσωπικού ημερολογίου… Εδώ υπάρχουν μερικά γράμματα του ποιητή, στα οποία εύκολα κανείς μπορεί να διακρίνει την ποιητική, τη ρυθμική αλλά κυρίως την αμεσότητα και πληρότητα των λόγων του Παλαμά, που μας δείχνει την μεγαλειότητα της ποιητικής και στοχαστικής σκέψης του, ακόμα και στις πιο απλές προσωπικές του στιγμές…

…Αν πατήσετε εδώ, θα μπορέσετε να δείτε μία χειρόγραφη επιστολή του ποιητή…

1