Κανάρης

'Ολη η βουλή των προεστών στο μόλο συναγμένη
ειπε πως όξω στη στεριά τους Τούρκους θα προσμένει.
	Τότε έβγαλα το φέσι
και να μιλήσω θάρρεψα προβάλλοντας στη μέση
"Τίποτα, αρχόντοι, δε φελά, μονάχα το καράβι".
Σα μ' άκουσε ένα απ' τα τρανά καλπάκια μας, ανάβει
	και το φαρμάκι χύνει
"Ποιός είναι αυτός, και πώς τον λεν, που συμβουλές μας δίνει;"

Να τα Ψαρά πώς χάθηκαν. Κι εγώ φωτιά στο χέρι
πήρα, και πέρα τράβηξα κατά της Χιός τα μέρη,
κι είπα από κει -δε βάσταξα- με χείλια πικραμένα
	"Να! πώς με λεν εμένα!"