Του κάρου

του Αλεξάνδρου Πάλλη (1851-1935)

 

Γαλόνια του Δυσέα αν βάλτε καί σπιρούνια,

κι΄ οι Σάτυροι αν αλλάξουν σε Πιερότους με κουδούνια,

κι΄ έπειτα αν γίνουν μερικοι

θηλυκοι

που να πηδουν διο διό τους αγκαλια

ταγκο ενώ παιανίζουν τα βιολια,

έχοντας κι΄ αρχιβιολιτζου μια Ελένη που ναν τηνε λεν

Hélène,

κι αν βγάζει ο Κύκλωπας ψιλή κ΄ εβγενικια φωνη

οσάκις το Δυσέα αντιφωνει,

μάλιστα τότες του Ευριπίδη η κωμωδία θα γίνει

όπως ο Θρύλος Άλκης τήν εγκρίνει.

 

Περιοδικό Ο Νουμάς, Τόμος 22, αρ. 795 (1930), σ. 156.

Διατηρήθηκαν η ορθογραφία και η στίξη.