ΑΣΠΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΗΜΟΚΚΛΗΣΙ - 


'Ασπρο ελληνικό ερημοκκλήσι δαρμένο
από την αντηλιά!..Γύρω-γύρω σου αμπέλια, μποστάνια
καρποφόρες συκιές και, κάπου-κάπου, μοναχική,
και κάποια ελιά... Χρυσοφρυγαννισμένα τα χορτάρια
αχνίζουνε-άχυρο πιά!.. Κι αντίς γι' αγγέλους, τα τζιτζίκια
σου κανοναρχούνε το κάθε απομεσήμερο έως αργά
με το δικό τους τρόπο τον Παρακλητικό Κανόνα...

Αναστραμμένο σου θρονί όλο το γαλάζιο
ενού απλού ουρανού, που πάλαι γίνηκε
το Μέτρο των Δωριέων
και που αναπαύεται στεριωμένος στα χρυσάφια 
του ευλογημένου μας πελάγους...