ΣΩΤΗΡΕΣ

Σωτήρες πάλι εγέμισεν Ελλάς η δυστυχής!
Σωτήρες είναι τ' άφθονα φρούτα της εποχής!
Η ευτυχία πλάκωσε κι ιδού την επί "θύραις"!
Πια δεν υπάρχουν 'Ελληνες!
Υπάρχουνε Σωτήρες!
Εδώ Σωτήρ, εκεί Σωτήρ, Σωτήρ και παραπέρα,
βγάζει εκατό τουλάχιστον Σωτήρες κάθε ημέρα.
Κι όλο πληθαίνει ακράτητα Σωτήρων η σωρεία!
Θα παύσ' η Ελλάς να είν' Ελλάς!
Θα γίνει Σωτηρεία!
Αλλ' εις ουδέν θα ωφεληθεί κι απ' τον Σωτήρειον πλούτον.
Γιατ' είν' όλοι οι Σωτήρες της Σωτήρες του εαυτού των.
Κι αφού μοχθήσουνε γι' αυτόν, κοπιάσουν και ιδρώσουν,
ύστερα την πατρίδα των δεν ευκαιρούν να σώσουν...