Ο Γορίλας του Μπρασένς στα αγγλικά από τον Jack Thackray

 

Μια εξαιρετική απόδοση του Γορίλα στα αγγλικά από τον Jack Thackray, ο οποίος έχει τραγουδήσει πολλά μπρασενικά. Η αγγλική απόδοση έχει δυο στροφές λιγότερες. Παραλείπει την τρίτη στροφή και συμπυκνώνει το περιεχόμενο της τέταρτης και της πέμπτης σε μία.

 

Ένα γιουτουμπάκι με τον Θάκρεϊ

 

 

 

 

Le gorille (Brassens)

 

C'est à travers de larges grilles
Que les femelles du canton
Contemplaient un puissant gorille,
Sans souci du qu'en-dira-t-on;
Avec impudeur, ces commères
Lorgnaient même un endroit précis
Que, rigoureusement, ma mère
M'a défendu d' nommer ici.
Gare au gorille! ...

Tout à coup, la prison bien close,
Où vivait le bel animal,
S'ouvre on ne sait pourquoi (je suppose
Qu'on avait dû la fermer mal);
Le singe, en sortant de sa cage,
Dit: «C'est aujourd'hui que j' le perds!»
Il parlait de son pucelage,
Vous aviez deviné, j'espère!
Gare au gorille! ...

L' patron de la ménagerie
Criait, éperdu: «Nom de nom!
C'est assommant, car le gorille
N'a jamais connu de guenon!»
Dès que la féminine engeance
Sut que le singe était puceau,
Au lieu de profiter d' la chance,
Elle fit feu des deux fuseaux!
Gare au gorille! ...

Celles-là même qui, naguère,
Le couvaient d'un oeil décidé,
Fuirent, prouvant qu'ell's n'avaient guère
De la suite dans les idé's;
D'autant plus vaine était leur crainte,
Que le gorille est un luron
Supérieur à l'homm' dans l'étreinte,
Bien des femmes vous le diront!
Gare au gorille! ...

Tout le monde se précipite
Hors d'atteinte du singe en rut,
Sauf une vieille décrépite
Et un jeune juge en bois brut.
Voyant que toutes se dérobent,
Le quadrumane accéléra
Son dandinement vers les robes
De la vieille et du magistrat!
Gare au gorille! ...

«Bah! soupirait la centenaire,
Qu'on pût encore me désirer,
Ce serait extraordinaire,
Et, pour tout dire, inespéré!»
Le juge pensait, impassible:
«Qu'on me prenn' pour une guenon
C'est complètement impossible... »
La suite lui prouva que non!
Gare au gorille! ...

Supposez qu'un de vous puisse être
Comme le singe, obligé de
Violer un juge ou une ancêtre,
Lequel choisirait-il des deux?
Qu'une alternative pareille,
Un de ces quatre jours, m'échoie,
C'est, j'en suis convaincu, la vieille
Qui sera l'objet de mon choix!
Gare au gorille! ...

Mais, par malheur, si le gorille
Aux jeux de l'amour vaut son prix,
On sait qu'en revanche il ne brille
Ni par le goût, ni par l'esprit.
Lors, au lieu d'opter pour la vieille,
Comme aurait fait n'importe qui,
Il saisit le juge à l'oreille
Et l'entraîna dans un maquis!
Gare au gorille! ...

La suite serait délectable,
Malheureusement, je ne peux
Pas la dire, et c'est regrettable
Ça nous aurait fait rire un peu;
Car le juge, au moment suprême
Criait «Maman!», pleurait beaucoup
Comme l'homme auquel, le jour même,
Il avait fait trancher le cou
Gare au gorille! ...

 

 

Brother Gorilla (Jack Thackray)

 

Through the bars of a large enclosure
The village ladies intently stared,
Where a gorilla with massive composure
Was impassively combing his hair.
They were shamelessly interested,
Eyeing devoutly a certain spot,
But my mother's especially requested
I refrain from telling you what.
Brother Gorilla!

The door of the circus lock-up,
Where the noble brute had been put,
By an administrational cock-up
Was unwisely left unshut
"I'm going to lose it at last," he cried,
Swinging lissomely out of his cage,
Referring, of course, to his chastity:
He was just at the difficult age
Brother Gorilla!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Those self-same ladies who previously
Had been licking their lips from afar
Did a bunk, which shows how devious
And whimsical women are.
In the path of the lovesick monkey
There were two who wouldn't budge:
A little old lady, all shrunken,
And a petty sessions judge.
Brother Gorilla!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

The old girl said "It would be surprising
And unlikely in the extreme
If anyone found me appetising,
And beyond my wildest dreams!"
The judge intoned with tranquillity:
"To take me for a female ape
Would be the height of improbability".
Even judges make mistakes.
Brother Gorilla!

It would be curious and uncanny,
Say, if the choice were up to you
To ravish a judge or a granny
And you didn't know which to do.
If I were in such a position
And the choice had got to be mine,
I'd beg the old lady's permission
But go for grandma every time.
Brother Gorilla!

Though the gorilla is very proficient
In the role of a paramour
His mental equipment's deficient
And his eyesight's awfully poor.
With a Palaeolithic leer
He gave the old lady the miss
And, grabbing the judge by the ear,
Gave him an introductory kiss.
Brother Gorilla!

In time the gorilla's desires
Were more or less gratified.
The judge, being rather biased,
Couldn't see the funny side.
He was kicking and screaming and wailing
When his moment of truth had come,
Like those wretches he orders daily
To be taken away and hung.
Brother Gorilla!

 

 

 


Επιστροφή στον Γορίλα