Ο Γορίλας του Μπρασένς στα αμερικάνικα αγγλικά από τον William Hinshaw

 

Βρήκα στο Διαδίκτυο μια μετάφραση του Γορίλα στα αμερικάνικα αγγλικά από τον William Hinshaw της αμερικανικής λέσχης φίλων του Μπρασένς (αν και ο πολύ καλός ιστότοπός τους, brassens.org, δεν λειτουργούσε τώρα που κοίταξα).

 

Η μετάφραση ακολουθεί πιστά το γαλλικό πρωτότυπο και είναι γραμμένη για να τραγουδιέται, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει σε δίσκο.

 

 

 

Le gorille (Brassens)

 

 

C'est à travers de larges grilles
Que les femelles du canton
Contemplaient un puissant gorille,
Sans souci du qu'en-dira-t-on;
Avec impudeur, ces commères
Lorgnaient même un endroit précis
Que, rigoureusement, ma mère
M'a défendu d' nommer ici.
Gare au gorille! ...

Tout à coup, la prison bien close,
Où vivait le bel animal,
S'ouvre on ne sait pourquoi (je suppose
Qu'on avait dû la fermer mal);
Le singe, en sortant de sa cage,
Dit: «C'est aujourd'hui que j' le perds!»
Il parlait de son pucelage,
Vous aviez deviné, j'espère!
Gare au gorille! ...

L' patron de la ménagerie
Criait, éperdu: «Nom de nom!
C'est assommant, car le gorille
N'a jamais connu de guenon!»
Dès que la féminine engeance
Sut que le singe était puceau,
Au lieu de profiter d' la chance,
Elle fit feu des deux fuseaux!
Gare au gorille! ...

Celles-là même qui, naguère,
Le couvaient d'un oeil décidé,
Fuirent, prouvant qu'ell's n'avaient guère
De la suite dans les idé's;
D'autant plus vaine était leur crainte,
Que le gorille est un luron
Supérieur à l'homm' dans l'étreinte,
Bien des femmes vous le diront!
Gare au gorille! ...

Tout le monde se précipite
Hors d'atteinte du singe en rut,
Sauf une vieille décrépite
Et un jeune juge en bois brut.
Voyant que toutes se dérobent,
Le quadrumane accéléra
Son dandinement vers les robes
De la vieille et du magistrat!
Gare au gorille! ...

«Bah! soupirait la centenaire,
Qu'on pût encore me désirer,
Ce serait extraordinaire,
Et, pour tout dire, inespéré!»
Le juge pensait, impassible:
«Qu'on me prenn' pour une guenon
C'est complètement impossible... »
La suite lui prouva que non!
Gare au gorille! ...

Supposez qu'un de vous puisse être
Comme le singe, obligé de
Violer un juge ou une ancêtre,
Lequel choisirait-il des deux?
Qu'une alternative pareille,
Un de ces quatre jours, m'échoie,
C'est, j'en suis convaincu, la vieille
Qui sera l'objet de mon choix!
Gare au gorille! ...

Mais, par malheur, si le gorille
Aux jeux de l'amour vaut son prix,
On sait qu'en revanche il ne brille
Ni par le goût, ni par l'esprit.
Lors, au lieu d'opter pour la vieille,
Comme aurait fait n'importe qui,
Il saisit le juge à l'oreille
Et l'entraîna dans un maquis!
Gare au gorille! ...

La suite serait délectable,
Malheureusement, je ne peux
Pas la dire, et c'est regrettable
Ça nous aurait fait rire un peu;
Car le juge, au moment suprême
Criait «Maman!», pleurait beaucoup
Comme l'homme auquel, le jour même,
Il avait fait trancher le cou
Gare au gorille! ...

 

 

 Goddamn Gorilla !
(adapt. William Hinshaw – Didier Agid)

 

Peeping through the cast-iron gate
Many a girl of the neighborhood
Examined a powerful ape
Without hope, 'twill be understood.
Brazenly with no shame each maid
Ogled even a certain spot
Which, with vigor, my mame forbade
To reveal here , therefore I cannot.
Gawd a Gorilla !

 

All at once, the prison, well-closed,
Where the glorious animal dwelled
Opened; don’t know why (I suppose
They didn't lock the door so well).
And, eschewing mendacity
"Today's the day I'll it lose!"
The ape referred to his chastity,
You'll divine, if you're not parvenus.
Gawd a Gorilla !

 

The zoo master, irresolute
Cried in distress, invoked God’s name
"I'm stupefied, for the big brute
Has never even known a dame."
As soon as all the female crew
Learned the innocence of the stodge
Far from tempting the ingenue
They got the hell out of Dodge!
Gawd a Gorilla !

 

The very same gals that, hereto
Wolfed him down whole with their glance
Fled, proving they had not a clue
How great can be such a romance.
Fatal error, we should insist
For a gorilla's ziggurat
Can better a man's in the lists.
Many a girl will tell you that.
Gawd a Gorilla !

 

Everyone dashes pell-mell
From the reach of the ape in heat
Save a certain wrinkled old belle
And a young judge dressed for his seat.
Seeing all retire from the field
The quadrumane chartered his shag
By the flapping gowns that revealed
The magistrate and the old hag.
Gawd a Gorilla !

 

"Bah, whispered the hundred-year-old,
Somebody would still desire me
That would be worth silver and gold
And too much to wish for, you see!"
Hizhonor considered calmly:
"To believe I am a she-monk
 He'd have to be quite balmy"...
An idea the facts will debunk.
Gawd a Gorilla !

 

Now suppose one of your genera
Like this poor beast were compelled to
Violate a judge or a grandma,
Which would he choose here to do?
If a likewise election,
One of these days should be mine,
It is, I'm sure, the direction
Of the dame I'll take every time.
Gawd a Gorilla !

 

But, sadly, if the big primate
In the game of love's worth his toll.
It seems he's indiscriminate
Both in his taste and with his soul.
Now, instead of choosing the gal's robe
As would anyone else but he,
He seized the judge by the earlobe
And dragged him into the maquis
Gawd a Gorilla !

 

The rest would be more than jolly.
Alas, it is not here for me
To tell and believe me I’m sorry
I’m sure it would give you much glee.
For the judge, at the Moment of Truth
Called "Mama!", shed many tears, and cried
Like the man this day he had ruth-
lessly sent off to the Chair to be fried!

Gawd a Gorilla !

 

 

 

 


Επιστροφή στον Γορίλα