ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ

 

Κι όσα είπα κι όσα μέλλονται να πω, τραβούν στο χάος,

έτσι όπως πέφτει κι ο καρπός από την καρυδιά.

Να ξέρουν μοναχά από με πως ήμουν ένας πράος

άνθρωπος, δίχως πονηριές, που αγάπαε τα παιδιά.

 

Από τη συλλογή Γρίφος (1938) και στη συνέχεια στον πρώτο τόμο των Απάντων του.

 

 

Επιστροφή