Τρία άτιτλα αυτοσατιρικά στιχουργήματα από το αρχείο του ΕΛΙΑ

Τα τρία αυτά στιχουργήματα, παρμένα από το αρχείο Λαπαθιώτη στο ΕΛΙΑ, τα δημοσίεψε ο φίλτατος Βαγγέλης Ψαραδάκης στο poiein.gr. Ο ίδιος έδωσε τον χαρακτηρισμό «αυτοσατιρικά».

 

 

Δεν ξέρω, φίλε, τι θα πουν αυτά τα Kollo-κύθια,
μήτε γνωρίζω τι θα πει Kollo και ξε-Kollo.
Μα όπως κι αν γενεί, να σας πω τη μαύρη αλήθεια
και με Kollo κι άνευ Kollo – εγώ δεν ξε-Kollo…

(20-4-1922)

                        * * *


Μου γράφετε κάπως στρυφνά και κάπως μπερδεμένα,
για πράματα που φαίνεται να μ’ αφορούν κ’ εμένα
κ’ εν μέσω της μοναδικής γραπτής αυτής σαλάτας,
βλέπω ν΄αναμιγνύετε και τους αμαξηλάτας…

 

Εγώ γι’ αυτούς, προς το παρόν, δεν δίνω μια δεκάρα,
όμως (εφόσον θίγετε και τα κατά το γήρας),
αν και βεβαίως, διάβολε, δεν ομιλώ εκ πείρας,
ίσως κι αυτοί να χρειασθούν, σαν θα γενούμε κάρα…


(1-12-1922)


 

                        * * *

 

«…και πρώτος ο κ. Σ. ήκουσε με ενθουσιασμόν την ιδέαν ότι θα ήτο δυνατόν

 να εμφανίζονται από των στηλών του περί ου ο λόγος σατυρικού

ιδικαί σας σάτιραι… … Λοιπόν περιμένομεν να σας απολαύσομεν…»
(Αποσπάσματα εκ της επιστολής σας)


Ως προς το πρώτο, να σας πω, σα δύσκολο μου φαίνεται,
γιατί σκοπεύω σύντομα να λείψω στην Ευρώπη.
Αν πάλι για το δεύτερο ηδέως επιμένετε,
στο κάτω κάτω της γραφής υπάρχουν κι άλλοι τρόποι…

(26-4-1923)

 

 

 


Επιστροφή στον Λαπαθιώτη