Νυχτερινό ΙΙ

 

Ένα φεγγάρι πράσινο , μεγάλο,
που λάμπει μες τη νύχτα, – τίποτ’ άλλο.

Μια φωνή, που γρικιέται μες στο σάλο
και που σε λίγο παύει, – τίποτ’ άλλο.

Πέρα, μακριά, κάποιο στερνό σινιάλο
του βαποριού που φεύγει, – τίποτ’ άλλο.

Και μόνο ένα παράπονο μεγάλο
στα βάθη του μυαλού μου.  – Τίποτ’ άλλο.

 

 

Γράφτηκε, σύμφωνα με χειρόγραφο του ποιητή, στις 14.11.1932. Δημοσιεύτηκε στη Νέα Εστία το 1933 και μπήκε στην έκδοση του 1939 με μικρές αλλαγές.

 

Το πήρα από το «Στέκι Περι-Γραφής» (www.peri-grafis.com). Έκανα αντιπαραβολή με την έκδοση του «Ζήτρου» και μικροδιορθώσεις. Να σημειωθεί ότι έχει μελοποιηθεί από τον Γιάννη Σπανό στον δίσκο «Δεύτερη ανθολογία» (τραγουδάει η Καίτη Χωματά) με τον τίτλο «Τίποτ’ άλλο».

 

Επιστροφή