Σκίτσο του Ράιζερ που δεν θυμάμαι από πού το βρήκα
Επιστροφή στις Σελίδες Ράιζερ
Επιστροφή στις Αστείες σελίδες
© 2006 Νίκος Σαραντάκος
sarant@pt.lu