Ο σταυρός του λαιμού της

 

Εις το λαιμό του
ένα κορίτσι
είχε κρεμάσει ένα σταυρό.
Διατί τάχα
να προσκυνήσω
να τον φιλήσω
να μην μπορώ;

Γιατί ο μαύρος;
Τί φταίω;Μήπως
κι εγώ δεν είμαι
Χριστιανός;
Κι αν κάμω λάθος
εις τα φιλιά μου,
τα χείλη φταίνε
ή ο λαιμός;

Καθένας πρέπει,
σταυρό σαν ίδη,
όπου τον εύρει,
να τον φιλεί,
χωρίς κανένας
να τον φωνάζει,
χωρίς κανένας
να τον καλεί.

Εκείνη που έχει
λαιμό ωραίο
και έχει φόβο
μην φιληθεί,
εις το λαιμό της
σταυρό ποτέ της
ας μη κρεμάσει
πρίν πανδρευθεί.

Είν'αμαρτία
κανένας θρήσκος
απ'το λαιμό της
να μποδισθεί
και το σταυρό της
να μην φιλήσει,
γιατί ο καημένος
να κολασθεί;