Πατήστε εδώ για να δείτε ένα χειρόγραφο ποίημα του Ρ. Φιλύρα

1